Unknown column 'schools.places_lat' in 'field list'
SQL/DB Error -- SELECT `schools`.`id_school`, CONCAT(`schools`.`places_lat`, ' - ', `schools`.`name_lat` ) FROM `schools` WHERE `schools`.`deleted`=0 ORDER BY `schools`.`places_lat`, `schools`.`name_lat` ;
Portal Muzičkih Škola Srbije
   
header

Početna

|

Pretraga vesti

|

Muzičke škole Srbije

|

Info

Škole po gradovima

Linkovi

Galis

emu

zmbss

umbps

mps

'
 

O GALIS informacionom sistemu

 
 

INFORMACIONI SISTEM U ŠKOLSTVU

Postojanje jedinstvenog informacionog sistema prosvete Republike Srbije je osnovni uslov za ostvarivanje kvalitetnog sistema upravljanja i odlučivanja u školstvu.

Ministarstvo prosvete je u svojoj strategiji obrazovanja do 2020. definisalo pravce razvoja i unapređenja obrazovanja. Jedan od bitnih uslova za ostvarenje tih ciljeva je Jedinstven Informacioni Sistem Prosvete (JISP).

Indikatori za praćenje stanja u obrazovanju su osnova koja se dobija neposrednim korišćenjem JISP-a.

GALIS je računarski informacioni sistem za administrativno vođenje obrazovnih ustanova i poseduje većinu parametara neophodnih za generisanje svih indikatora.

Galis Srbija je namenjen ustanovama:
- predškolskog obrazovanja;
- osnovnog obrazovanja;
- srednjeg obrazovanja;

GALIS je priznat i verifikovan od strane kompetentnih institucija i deklarisan kao „gotov proizvod sa punom primenom". U višegodišnjoj je primeni u velikom broju različitih tipova škola, gde je potvrdio ispunjavanje svih zahteva visoko kvalitetnog i održivog informacionog školskog sistema.

Za demo nalog GALIS-a potrebno je da se registrujete preko sajta:

GALILEJ

Osnovna koncepcija GALISA je sistem piramide. Osnovu piramide čine korisnici koji unose podatke (administrativno osoblje škole, rukovodstvo škole, nastavni kadar, učenici, roditelji...), a na višim nivoima su korisnici sa većim nadležnostima u sistemu pregledanja, korišćenja i analize podataka (opštine, školski okruzi, školske uprave, Ministarstvo prosvete...);

Osnovni opis školskog informacionog sistema GALIS:

1. Pretraživanje učenika po raznim parametrima: ID, ime, prezime, nivo, razred, odeljenje, odsek, stručno veće, status, pol, mesto rođenja, mesto stanovanja, godina rođenja, roditelji, strani jezici i tako dalje.

2. Evidencija osnovnih podataka o učenicima: opšti podaci, lični podaci, kontakt podaci a sve u skladu sa Zakonom o zaštiti privatnosti ličnosti.

3. Upis učenika po raznim kriterijumima: iz neraspoređenih učenika, iz prošlogodišnjih odeljenja (vertikalno pomeranje), pomeranje učenika iz odeljenja u odeljenje (horizontalno pomeranje).

4. Izveštaji u upisu učenika: tabelarni izveštaji, izveštaji po odeljenjima, po razredima, organizacionim jedinicama škole, klasama i tako dalje.

5. Evidencija osnovnih podataka o zaposlenima: opšti podaci, lični podaci, stručni podaci, angažovanost i tako dalje.

6. Dodeljivanje učenika nastavnicima: nastavnom osoblju se dodeljuju učenici iz raznih odeljenja, razreda i grupa, tako da je za svakog učenika i svaki predmet vezan jedan nastavnik.

7. Izveštaji o angažovanju nastavnika: po predmetu, po razredu, po odseku, po stručnom veću, po grupama, realizaciji i tako dalje.

8. Unos ocena, izostanaka i kazni: svaki nastavnik unosi ocene iz svog predmeta, sa mogućnošću datuma i nastavne jedinice. Razredni starešina unosi izostanke, eventualne kazne i realizaciju nastavnika. Sve ostalo se generiše kroz izveštaje.

9. Izveštaji o uspehu: uspeh cele škole, uspeh po odsecima, po stručnim većima, organizacionim jedinicama, tromesečju, odeljenju, nastavniku, učeniku, predmetu i tako dalje.

10. Štampanje dokumentacije: mogućnost podešavanja i štampanje, potvrde, ispisnice, prevodnice, svedočanstva, uverenja, diplome, zapisnika, matične knjige i tako dalje.

11. Uplate učenika: interna evidencija uplata učenika po raznim vrstama kao što su ekskurzije, maturske večeri, naknada štete, đački fondovi, izveštaji o dugovovanjim po odeljenju, učeniku, vrsti uplate i tako dalje.

12. Pristup roditeljima svim relevantnim podacima za svoje dete - elektronski dnevnik

 

 

 
'

najnovije vesti

 

GALIS na sajmu knjiga 2015.,

06.11.2015

Slika

Tribina: Agilni razvj školskig Informacionog sistema GALIS - značaj za direktore škoa.

Prezentacija u Jagodini

08.09.2015

Slika

Izlaganje Autora Galis informacionog sistema u Jagodini.

Galis predstavljen na sajmu prosvete u Vrnjačkoj banji.

28.05.2015

Slika

GALIS je predstavljen na sajmu prosvete u Vrnjačkoj Banji u okviru seminara za direktore obrazovnih institucija. Nebojša Obradović, Autor Galis Školskog Informacionog Sistema je održao predavanje na seminaru Uloga direktora u obrazovanju. Na Seminaru je bilo prisutno oko 500. direktora i stručnih saradnika iz cele Srbije, kao i predstavnici Ministarstva prosvete.

Galilej na sajmu obrazovanja u Vrnjačkoj Banji 25-27. maja

16.05.2015

Slika

Galilej će, sajmu obrazovanja u Vrnjačkoj Banji od 25-27. maja prikazati sve novitete u GALIS školskom informacionom sistemu. Potpisivanjem poslovno tehničke saradnje sa Akademijom Filipović ona je promovisana u distributera Galis školskog informacionog sistema.

 

 

 

Sajam obrazovanja u Vrnjačkoj Banji 25-27. maja

16.05.2015

MREŽA REGIONALNIH CENTARA I

CENTARA ZA STRUČNO USAVRŠAVANjE SRBIJE

poziva Vas da učestvujete kao izlagač ili partner na

’’Prvoj konferenciji mreže RC i CSU Srbije i Sajmu obrazovanja’’

Vrnjačka Banja 25-27. maj 2015. hotel ’’Zvezda.’’

Tema konferencije je: ’’Uloga direktora u procesu obrazovanja’’

za direktore škola, menadžere i menadžment timove.

Na konferenciji i Sajmu obrazovanja očekuju Vas predstavnici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Zavoda za unapređenje obrazovanja i vaspitanja, Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja, Centara za stručno usavršavanje, direktori osnovnih i srednjih škola, domova učenika i predškolskih ustanova, kao i brojni eksperti u oblasti edukacije prosvetnih radnika.

Sajam obrazovanja na gotovo 500 mprostora pružiće Vam idealnu priliku da prezentujete svoja nova tehnološka rešenja, nastavna sredstva i opremu, računare, video opremu, softverske aplikacije, udžbenike, stručnu literaturu, edukativne materijale, proizvode i usluge namenjene obrazovanju i obrazovnim ustanovama. Imaćete priliku za uspostavljanje novih poslovnih veza kroz direktne kontakte sa direktorima škola, centrima za stručno usavršavanje, predstavnicima resornog ministarstva i obrazovnih ustanova, kao i sa profesorima informatike za koje je pripremljen seminar na temu evropskih standarda digitalne pismenosti.

SASTANAK U MINISTARTSTVU PROSVETE NA TEMU JISP!

29.04.2015

Slika

20. aprila je u ministarstvu prosvete je održan sastanak u Sektoru za razvoj i visokio obrazovanje predstavnika firme Galilej, kao Autora školskog informacionoig sistema Galis i predstavnika MIP. Najavljeno je da će od kraja juna MINP krenuti intezivno na rešavanju problema sa JISP i prepreme za tender. Prvi rezultati bi trebali da budu u toku 2016.

GALIS u srednjim školama i Gimnazijama

01.09.2009

Od 01. septembra 2009. GALIS informacioni sistem je počeo da se implementira i u srednjim školama: XII beogradskoj gimnaziji, X beogradskoj gimnaziji, Srednjoj školi Đura Jakšić - Rača, Srednjoh školi Sveti Sava - Kladovo, Tehnička škola -Kladovo, Gimnazija - Kuršumlija...

GALIS u muzičkim školama Srbije

01.09.2009

Od 1. septembra 2009. u muzičkim školama Republike Srbije je krenulo korišćenje novog sistema Galis, koji je zamenio stariji sistem MScomp. Muzičke škole koje su prve krenule sa novim sistemom su: MŠ Isidor Bajić-Novi Sad, MŠ Kosta Manojlović - Zemun, MŠ Vatroslav Lisinski - Beograd, MŠ Davorin Jenko - Beograd, MŠ Vučković - Beograd, MŠ Slavenski - Beograd.

Opširnije >>